Agip Aquamet LMK 2020 Plus

 

Agip Aquamet LMK 2020 Plus este un lubrifiant emulsionabil de ultimă generație, cu aplicație universală, pe bază de ulei mineral, care nu conține clor, cu performanțe superioare de lubrifiere și răcire.

Proprietăţi şi performanţe

* emulsie lubrifiantă cu aditivi EP selecționați și tendință scăzută la spumare
* foarte bune proprietăți de spălare, umectare și protecție ridicată anticorozivă
* durată lungă de utilizare datorită extraordinarei stabilități a valorii pH-ului
* luați în considerare ultimele informații cu privire la sănătatea ocupațională

Utilizări

Agip Aquamet LMK 2020 Plus este un lubrifiant emulsionabil universal, recomandat pentru toate operaţiile de aşchiere în condiții medii și severe a materialelor metalice.
Concentraţiile recomandate în funcţie de severitatea procesului de aşchiere.
· procese normale de așchiere: 5% ± 1%
· operații de așchiere severe, conform cerințelor: 7% …10%
· rectificare: 4%
Factor refractometric: 1,02

Indicații

La amestecare se adaugă concentratul peste apă. Pentru obținerea unei emulsii omogene folosiți un agitator automat.
Pentru menținerea funcționalității concentratului, acesta va fi ferit de îngheț. Produsul este un lichid periculos pentru apă.