Agip Aquamet S 700 BS

 

AQUAMET S 700 BS este un fluid sintetic emulsionabil, pentru prelucrări prin așchiere, care nu conține ulei mineral, clor, bor și bactericizi. Este recomandat pentru operaţiile de rectificare și prelucrări prin aşchiere în regim ușor a materialelor feroase, aluminiului, cuprului și aliajelor acestora.

Proprietăţi şi performanţe

* Bunele proprietăți lubrifiante asigură foarte bune performanțe sculelor de așchiere.
* Proprietățile detergente superioare garantează un grad ridicat de curățare a pietrei de rectificare și o bună calitate a suprafeței prelucrate.
* Tendință scăzută de formare a spumei în apă cu domeniu larg al durității (domeniul optim: 5oF...45oF). 1oF = 10 mg CaCO3/1 dm3 apă.
* Tendință scăzută de formare a spumei chiar la presiuni ridicate de utilizare.
* Nu formează depuneri lipicioase pe mașinile unelte.

Utilizări

AQUAMET S 700 BS este recomandat pentru operaţiile de rectificare și operații ușoare de așchiere (strunjire, frezare, găurire) a materialelor feroase, aluminiului, cuprului și aliajelor lor. Concentrațiile în utilizare variază între 4% și 7%, în funcție de severitatea operației de prelucrare.