eni Aquamet 200 MB

 

eni AQUAMET 200 MB este un nou lubrifiant emulsionabil de răcire-ungere, semisintetic, biocidat, omplet lipsit de bor, clor, nitriți și nitrați, recomandat pentru operaţiile de așchiere şi rectificare a metalelor și care asigură o comportare excepţională în serviciu, fără probleme de degradare datorate bacteriilor.

Proprietăţi şi performanţe

eni AQUAMET 200 MB formează cu apa microemulsii stabile care posedă caracteristicile:

* stabilitate foarte mare atât în apă cu duritate mică cât şi în aceea cu duritate ridicată;
* proprietăţi lubrifiante, antirugină şi detergente foarte bune;
* o capacitate mărită de biocidare care, inhibând dezvoltarea bacteriilor previne mirosul neplăcut şi necesitatea adăugării frecvente de compuşi bactericizi, asigurând totodată menţinerea constantă, în timp, a performanţelor;
* nu este iritant.

Utilizări

eni AQUAMET 200 MB este recomandat pentru toate operaţiile de prelucrare prin așchiere şi rectificare, în condiții de medie severitate, a metalelor feroase şi neferoase, în particular cupru, aluminiu și aliajele lor. Pot fi utilizate când sunt necesare cerințe ridicate în ceea ce privește capacitatea de răcire, proprietăți antirugină, detergente și de lubrifiere în condițiile existenței unei ape cu duritate medie și ridicată (15...50oF; 1oF = 10 mg CaCO3/dm3 apă).
Concentrațiile utilizate sunt cuprinse între 3% și 8% în funcție de severitatea procesului.

NOTĂ

Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, trebuie respectate recomandările următoare:
· înaintea preparării emulsiei, curăţaţi şi sterilizaţi rezervorul şi circuitele cu detergenţi şi bactericizi corespunzători;
· preparaţi emulsia folosind, dacă este posibil, un agitator;
· în cazul amestecării manuale, se recomandă adăugarea concentratului peste apă pentru a preveni apariţia unei emulsii instabile;
· pentru a preveni deteriorarea produsului datorită variaţiilor bruşte de temperatură sau ca rezultat al dispunerii containerelor în atmosferă neprielnică, este recomandată stocarea produsului în vase închise, la temperaturi între 5oC şi 30oC.