eni Aquamet 260 EP

 

eni AQUAMET 260 EP este un fluid semisintetic cu proprietăţi de extremă presiune (EP) pentru operaţii de așchiere, în condiții medii și severe, a materialelor feroase.

Proprietăţi şi performanţe

* Emulsie transparentă.
* Tendință scăzută de formare a spumei în apă cu domeniu larg al durității (domeniul optim: 10oF...40oF); 1oF = 10 mg CaCO3/1 dm3 apă.
* Proprietăți ridicate de răcire și lubrifiere.
* Conține aditivi EP cu clor.

Utilizări

* eni AQUAMET 260 EP este recomandat pentru toate operaţiile de prelucrare prin așchiere a materialelor feroase, cu grad mediu și ridicat de severitate, cum ar fi: filetare prin rulare sau cu tarod, găurire adâncă.
* eni AQUAMET 260 EP şi-a dovedit eficacitatea şi în operaţii de matriţare, ambutisare și debitare (cu foarfecă) de medie severitate. Pentru acest tip de operaţii, produsul poate fi utilizat ca atare sau diluat cu apă, în acest caz concentraţia recomandată situîndu-se în intervalul 10…20%.