eni Aquamet 500 FG

 

eni AQUAMET 500 FG este un lubrifiant emulsionabil semi-sintetic, cu excelente proprietăţi tehnologice. Asigură formarea unei cantităţi reduse de spumă cu apă cu duritate cuprinsă într-un domeniu larg (domeniul optim între 5oF și 50oF) și presiuni ridicate. Se obţin performanţe optime în condiţii de solicitări medii şi severe în prelucrări pe maşini individuale şi sisteme centralizate. Proprietățile detergente ridicate garantează excelente performanțe în operațiile de rectificare.

Proprietăţi şi performanţe

* Emulsie transparentă.
* Formare redusă de spumă cu apă cu duritate cuprinsă într-un domeniu larg (domeniul optim între 5oF și 50oF) și presiuni ridicate.
* Rezistenţă ridicată la degradare bacteriană.
* Nu conţine biocizi triazinici şi amine secundare.
* Excelente proprietăţi antirugină.
* Formulat special pentru prelucrarea fontelor.
* Propriet[‚i detergente ridicate.

Utilizări

eni AQUAMET 500 FG este recomandat pentru operaţiile de rectificare, strunjire, frezare, în condiţii de solicitări medii şi severe, în special când sunt necesare proprietăţi superioare detergente, antirugină şi antispumante. Caracteristica principală constă în formarea redusă de spumă cu apă cu duritate cuprinsă într-un domeniu larg (domeniul optim între 5oF și 50oF) și presiuni ridicate. Este recomandat pentru prelucrarea tuturor materialelor feroase, în special a fontei, dar şi pentru aluminiu şi aliajele sale.
.