eni Aquamet 700 HP

 

eni AQUAMET 700 HP este un fluid emulsionabil multifuncţional, pentru prelucrări prin așchiere, cu excelente proprietăţi tehnologice. Garantează performaţe superioare în prelucrările, pe maşini individuale şi sisteme centralizate, în condiţii medii și severe de așchiere a materialelor feroase, aluminiului, titaniului, cuprului şi aliajelor lor. Asigură formarea unei cantităţi reduse de spumă la presiuni ridicate, cu apă cu duritate cuprinsă într-un domeniu larg (5...50oF).

Proprietăţi şi performanţe

* Emulsie lăptoasă.
* Nu conţine biocizi triazinici, amine secundare şi cloruri.
* Excelente proprietăţi de așchiere, răcire şi lubrifiere.
* Rezistenţă ridicată la degradare microbiană.
* Tendinţă scăzută de formare a spumei chiar la presiuni ridicate de pompare.
* Utilizabil cu apă cu duritate într-un interval larg (domeniul optim: 5...50oF)

Utilizări

AGIP AQUAMET 700 HP este recomandat pentru operaţiile de aşchiere a materialelor feroase, a aluminiului şi aliajelor sale, precum şi a aliajelor galbene.